برای اخذ نمایندگی فرم زیر را تکمیل نمایید


نام*

نام خانوادگی*

موبایل*

تلفن ثابت*

ایمیل*

کدملی*

شماره شناسنامه*

سن

تحصیلات

توضیحات و سوابق کاری

ارسال فایلالف) شرایط عمومی متقاضی:

 • داشتن تابعیت جمهوری اسلامی
 • نداشتن پیشینه کیفری و ترجیحاً داشتن حسن شهرت در محل کسب
 • اقامت دائم در محل تقاضا
 • داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم برای آقایان
 • دارا بودن حداقل 23 سال سن
 • داشتن جواز کسب
 • داشتن فروشگاه مناسب با کار نمایندگی

ب) شرایط اختصاصی:

 • داشتن ویترین مناسب برای نمایش محصولات آراتک
 • مکان نمایندگی ترجیحاً به صورت همکف و با حداقل متراژ 50 متر مربع
 • داشتن سیستم رایانه جهت ثبت فاکتور.
 • امکان نصب تابلو
 • بدیهی است پس از تدوین آیین نامه های ارزیابی با رویکرد نظام آراستگی در سال 1395 شرایط اختصاصی احراز نمایندگی ها بازبینی خواهد شد

ج) مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده:

 • تکمیل درخواست نمایندگی درسایت شرکت 
 • تهیه ارائه کروکی محل مورد تقاضا با نشان دادن موقعیت ملک مورد نظر و نزدیکترین نمایندگی بر روی آن بطور دقیق
 • ارائه تصویر برابر اصل تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی
 • ارائه تصویر برابر اصل جواز کسب
 • ارائه تصویر برابر اصل کارت پایان خدمت
 • ارائه تصویر سند مالکیت مغازه و یا اجاره نامه
 • ارائه تصویر مدرک تحصیلی
 • تهیه و ارائه عکس از نمای دورنی و بیرونی مغازه

د) روش اجرا:

 • ارائه درخواست نمایندگی توسط شخص متقاضی
 • تشکیل پرونده در امور نمایندگی شرکت و یا ارسال درخواست از طریق سایت شرکت همراه با تسلیم عکسهای محل نمایندگی
 • انجام بازدید از محل مورد تقاضا توسط کارشناسان مربوطه و اعلام نتیجه بازدید
 • دعوت از متقاضی جهت مذاکره در صورت تایید صلاحیت
 • اطلاع از ضوابط و شرایط اعطای نمایندگی و اخذ صورت جلسه اعلام دریافت مراتب توسط متقاضی